Testi BioEnergjik i Metabolizmit të Hekurit

Anemia, sideremia, mungesat e ferritinës apo edhe tejkalimet, çekuilibrat, dis-harmonitë e dendësisë dhe raportet e hekurit.
Për të gjitha ato raste të ndryshimeve bioenergjike të metabolizmit të hekurit, si për gratë ashtu edhe për burrat, lindi testi i hekurit Thema 11 nga laboratorët e Daphne Lab, i cili nxjerr në pah mangësitë, tejkalimet, marrëdhëniet, tendencat dhe fotografitë shumë dinamike dhe precize. për të vlerësuar më mirë metabolizmin sistemik dhe funksional të hekurit në trupin tonë.
Një temë Lab Daphne që synon një aspekt delikat dhe shumë të rëndësishëm të shëndetit tonë, atë të hekurit si një mineral thelbësor për jetën dhe ciklet e sistemit metabolik, si kur është i mangët ashtu edhe kur është i tepërt, funksioni i tij qelizor bioenergjik është pothuajse po aq e rëndësishme sa ajo e analizës sasiore të thjeshtë të gjakut.

  Klikoni në ikonën për të kërkuar një SHEMBULL të Temës 11.

  Klikoni në ikonën për informacion se si të kërkoni testin.