Analiza BioEnergjike e Organeve

Mungesa e njohurive krijon injorancë dhe kjo gjeneron frikë dhe sëmundje.
A e dini vërtet bioenergjetikën e organeve tuaja?
Ekzistojnë lloje të ndryshme të analizave që ju japin një pasqyrë të realitetit të organeve, disa strukturale siç janë ekografitë, skanimet me CT, radiografitë, të tjera të tilla si askultimet, testet e gjakut, etj., Por e vetmja analizë bioenergjike e të gjitha organeve – me holografike teknikë – bëhet vetëm nga Daphne Lab me temën inovative 05. Një test bioenergjik që fillon nga parimet e meridianëve të akupunkturës për të hyrë në detajet e organeve, kockave, muskujve, etj.
Bioenergjia e organeve ju jep vlera referimi për të njohur gjendjen aktuale akute dhe kronike (të profilit kritik bioenergjik) dhe sëmundjet e mundshme në të ardhmen, tendencat në patologjitë tuaja, grafikët strukturorë të kuptueshëm, interpretime të qarta dhe raportet e tanishme dhe statusi i ardhshëm shëndetësor.
Një njohuri moderne e vetvetes me një metodë të vjetër sa koha!

  Klikoni në ikonën për të kërkuar një SHEMBULL të Temës 05.

  Klikoni në ikonën për informacion se si të kërkoni testin.