Ekstrakt Bud: analiza bioenergjike

Ekstrakti Bud ​​është baza e një terapie të rëndësishme në rolin e klinikës naturopatike. Kjo shkencë bazohet në intuitën që indet e freskëta dhe embrionale, në procesin e rritjes, të sythit të një bime, janë të pajisura me fuqi dhe parime shëruese përfundimisht më të larta se pjesët e tjera.
Testi i ekstraktit të sythave analizon në detaje shumë makerate glicerike të sythave botanikë dhe zbulon gjendjen e pajtueshmërisë më të madhe ose më të vogël me temën. BioTest i shkëlqyeshëm për të zgjedhur nga një sërë nxjerrjesh të mundshme të sythave, të gjitha të përputhshme dhe të zgjedhura individualisht për klientin.

  Klikoni në ikonën për të kërkuar një SHEMBULL të Panelit S7.

  Klikoni në ikonën për informacion se si të kërkoni testin.