Stomatologjike 02: agjentë toksikë, elemente në detaje

Amalgamat dentare paraqesin një problem të madh, dehjet që mund të shkaktojnë, dysbiosis që mund të tentojnë, rritja e intolerancës dhe rritja e predispozicionit ndaj shumë patologjive.
Paneli S3 mund të ndihmojë dentistin tuaj biologjik të marrë një vendim të saktë për heqjen e sigurt të amalgamës dhe protokollet naturopatike që do të kryhen.

  Klikoni në ikonën për të kërkuar një SHEMBULL të Panelit S3.

  Klikoni në ikonën për informacion se si të kërkoni testin.