Caligo: tymra toksike

Paneli S12 CALIGO është një BioMetaTest i projektuar për zbulimin e metaleve toksike, hirit toksik dhe gazrave të djegies që rrjedhin nga tymi, zjarret dhe ndotja në përgjithësi.

  Klikoni në ikonën për të kërkuar një SHEMBULL të Panelit S12.

  Klikoni në ikonën për informacion se si të kërkoni testin.