Intoleranca ndaj aditivëve dhe konservuesve

Ushqime të industrializuara dhe konsum i madh, në shoqërinë moderne përdoren dhe keqpërdoren aditivët e ushqimit, ngjyrat, preservativët, por shpesh organizmi ynë mund të jetë intolerant jo aq shumë ndaj një ushqimi, por ndaj ruajtësit kimik të tij.
Paneli S1, në sajë të teknologjisë unike të laboratorëve Daphne, është BioMetaTest më i mirë për analizën e aditivëve, ngjyrave dhe konservuesve që kanë ekzistuar ndonjëherë. Përmes një tabele përqindjesh për çdo shtesë, do të jetë e mundur të vendoset një hierarki e elementeve që do të eliminohen dhe do të futen në përputhje me bio-disponueshmërinë e dikujt.

  Klikoni në ikonën për të kërkuar një SHEMBULL të Panelit S1.

  Klikoni në ikonën për informacion se si të kërkoni testin.