Metoda e BioMetaTestit

BioMetaTestet janë konceptuar dhe dizajnuar, që nga fundi i viteve 90, me teknologjinë e përforcimit të mikro sinjaleve në Biospektrofotometri. Shpikësi i tij, i cili patentoi procedurat, është Dr. Luigi Di Vaia, i cili u diplomua për naturopati në Bruksel dhe themelues i Daphne Lab, patentoi një sistem testimi i përcaktuar tani si një brez i tretë. Në vitin 1994, Dr. Di Vaia, në Universitetin e Fizikës të Padovës për një projekt mbi valët gravitacionale, formësoi intuitivisht një metodë të aftë për të amplifikuar mikrosinjalet e indeve njerëzore dhe për t’i krahasuar ato me ushqimin mbi bazën bioelektronike. Kjo teknologji tani quhet Metodologjia e Palladiumit dhe testet përcaktohen si “gjenerata e tretë”.

Përmes një metode shkencore të biospektrofotometrisë, mbi të cilën ka shumë studime dhe aplikime shkencore në fusha të ndryshme të shkencës, indet e subjektit amplifikohen, skanohen në spektrofotometri dhe parametrizohen përmes një serie metadata. Një softuer me inteligjencë artificiale dhe algoritëm gjenetik përpunon të dhënat në një kohë shumë të shkurtër në serverat e laboratorëve të Unizenic në Londër, kompania mëmë që zotëron teknologji dhe marka të Daphne Lab dhe teknologjisë Genobionic të BioMetaTest, dhe kthen një shumë raport analitik dhe kompleks, i hollësishëm dhe i thellë shumë i dobishëm për mjekun ose naturopatin e specializuar në mjekësinë natyrale për hartimin e një protokolli të artikuluar bazuar në ilaçet e reja të shëndetit naturopatik.

Një metodologji unike e këtij lloji, me sisteme të kontrollit të cilësisë ISO 9001 dhe procedura të rrepta të kontrollit të kryqëzuar nga ekspertë dhe profesionistë biologë, mjekë, naturopatë dhe teknikë, e cila lejon një analizë të gjerë dhe të thelluar me një raport cilësi / çmim ndër më të ultat ndonjëherë . Përmes studimeve pilotë të kryera nga ASL dhe organizmat kombëtar italian të kërkimit, në vitin 2008 u tregua një përsëritshmëri dhe besueshmëri e sistemit deri në 94%. Për vite kompania ka marrë gjithashtu çertifikime ISO 9001 mbi kalibrimin e sistemeve të mikroskopit biospektrofotometrik, në veçanti në analizën e saktë të biometatestëve dhe testeve të ADN-së, duke integruar kontrollet e Cilësisë dhe Sigurisë gjithashtu me një certifikim mjedisor ISO 14001 në përputhje me rregulloret e EcoElia e EcoBioEtica.