Metoda BioMetaTest

BioMetaTestet janë konceptuar dhe projektuar, që nga fundi i viteve ’90, me teknologjinë e amplifikimit të mikrosinjaleve në Biospektrofotometri. Shpikësi i tij, i cili patentoi procedurat, është Dr. Luigi Di Vaia, i diplomuar për Naturopati në Bruksel dhe themelues i laboratorëve Daphne Lab. Ai patentoi një sistem testimi, që sot është përcaktuar si “gjenerata e tretë” (pra gjenerata më e lartë).
Në vitin 1994 dr. Di Vaia, në Universitetin e Fizikës së Padovës për një projekt mbi valët gravitacionale, pikasi një metodë të aftë për të përforcuar mikrosinjalet e indeve njerëzore dhe për t’i krahasuar ato me ushqimet mbi një bazë bioelektronike. Kjo teknologji tani quhet Metodologjia e Palladiumit dhe testet përkufizohen si “gjenerata e tretë”.
Nëpërmjet një metode shkencore të biospektrofotometrisë, mbi të cilën ka shumë studime dhe aplikime shkencore në fusha të ndryshme të shkencës, indi i subjektit amplifikohet, skanohet në spektrofotometri dhe parametrizohet nëpërmjet një sërë meta të dhënash. Një softuer i inteligjencës artificiale dhe algoritmit gjenetik përpunon të dhënat në një kohë shumë të shkurtër në serverët e laboratorëve të Unizenic në Londër, kompania mëmë që zotëron teknologjitë dhe markat e Daphne Lab dhe teknologjinë Genobionics të BioMetaTests. Kjo kompani dhe kthen një informacion shumë analitik dhe raport kompleks, i detajuar dhe i thellë, shumë i dobishëm për mjekun ose naturopatin e specializuar në mjekësinë natyrore, për përpunimin e një protokolli të artikuluar bazuar ilacet e reja naturopatike për mirëqenien. Një metodologji unike e llojit të saj, me sisteme të kontrollit të cilësisë ISO 9001 dhe procedura të rrepta të ballafaqimit të ekspertëve dhe profesionistëve biologë, mjekësorë, naturopatë dhe teknikë, e cila lejon një analizë të gjerë dhe të thelluar me një nga raportet më të ulëta cilësi/çmim absolutisht.
Nëpërmjet studimeve pilot të kryera nga ASL dhe organet kombëtare kërkimore italiane, në vitin 2008, është vërtetuar një përsëritshmëri dhe besueshmëri e sistemit deri në 94%. Për vite të tëra, kompania ka marrë certifikatat ISO 9001 gjithashtu për kalibrimin e sistemeve të mikroskopit biospektrofotometrik, veçanërisht në analizën e saktë të biometatesteve dhe testeve të ADN-së, duke integruar kontrollet e cilësisë dhe sigurisë, gjithashtu me një certifikim mjedisor ISO 14001 në përputhje edhe me EcoBioEtic të ri, standardet e EcoElia.