Markat e regjistruara

DAPHNE LAB

DAPHNE POINT

BIOMETATEST

KOSMETHICA

 

… dhe marka të tjera tregtare të regjistruara ose në Marka Tregtare ose në Të Drejtat e Autorit ashtu si edhe marka të tjera tregtare të përdorura në lidhje me Shërbimet e Laboratorit Daphne dhe produktet e tij, janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të DAPHNE LAB ose Unizenic ose filialeve të saj, bashkëpunëtorëve ose kompanive të investuara (bashkërisht “Daphne Group”) në Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe / ose vende të tjera të tilla si Rusia, Amerika Latine, vendet aziatike ose Unioni Afrikan. Materiali grafik, logot, kokat e faqeve, butonat e ikonave, imazhet, tekstet, faqet e internetit dhe përmbajtja e tyre, shkronjat, gërmat dhe shenjat e shërbimit të përfshira ose të vëna në dispozicion përmes çdo Shërbimi Daphne ose produkti ose liçense nga përdorimi i BioMetaTest dhe të ngjashme janë marka tregtare ose shenja dalluese të Grupit Daphne në Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe / ose vende të tjera. Markat dhe shenjat dalluese të Grupit Daphne nuk mund të përdoren në lidhje me produkte ose shërbime të tjera që nuk janë të Grupit Daphne, si dhe bazat e të dhënave të klientëve, ushqime ose elemente të listave të tëra dhe profile ushqyese ose bromatologjike, në një mënyrë e tillë që të gjenerojë konfuzion midis klientëve, ose material tjetër me të drejtë autori ose në ndonjë mënyrë që mund të denigrojë ose diskreditojë Grupin Daphne. Të gjitha markat e tjera tregtare që nuk janë në pronësi të Grupit Daphne të përdorura në lidhje me Shërbimet, Produktet ose Liçensat e Daphne janë pronë e pronarëve të tyre përkatës të cilët mund ose nuk mund të jenë të lidhur, në kontakt të drejtpërdrejtë ose të sponsorizuar nga Grupi Daphne, do t’ju duhet të pyesni rreth regjistrimeve të tyre përkatëse ose pronësinë ligjore si dhe pë bazat e të dhënave të klientëve, ushqimeve ose elementeve të listave të tëra, dhe profileve ushqyese ose bromatologjike, në një mënyrë të tillë që të gjenerojë konfuzion midis klientëve, ose materiale të tjera të mbrojtura nga e drejta e kopjimit ose në ndonjë mënyrë që mund të denigrojë ose diskreditojë Grupin Daphne.