Home SQ

01

BIOMETATEST I INTOLERANCAVE USHQUESE

I vetmi test në botë që mat mbi 600 intoleranca ushqimore përmes një vrojtimi biospektrofotometrik me cilësi në përputhje me ISO 9001, sipas indeksit biologjik, skemës ushqyese dhe informacionit të hartuar nga njw personel i kualifikuar.
02

BIOMETATEST I MINERALOGRAMES

Një teknologji e fundit, e patentuar dhe në përputhje me ISO 9001 për analizën e mineraleve, metaleve toksike, oligo-elementëve, marrëdhënieve metabolike dhe më shumë. Një sistem inovativ i përfaqësimit funksional dhe informacionit, i hartuar gjithashtu nga personel i kualifikuar.
03

BIOMETATEST I DISBIOZËS INTESTINALE

Testi funksional më i avancuar në biospektrofotometri për analizën e enzimave, fermenteve, aminoacideve, indekseve intestinale e shumë të tjera së bashku, me një diskutim të pasur të përgatitur nga ekspertë të fushës, në përputhje të plotë me standardet ISO 9001.

NJË GRUP NDËRKOMBËTAR NJË TEKNOLOGJI INOVATIVE

Një rrjet laboratorësh ndërkombëtarë me një metodologji të patentuar, me një algoritëm të avancuar të meta-analizës gjenetike.

BIOMETATESTET TONA

KËRKIMI DHE INOVACIONI

Saktësia e testit

Ne kemi zhvilluar një analizë të sistemit bazuar në bio-frekuencat e mostrave të flokëve ose të pështymës.

MJEKËT DHE SPECIALISTË MJEKËSORE

Me Daphne Lab do të gjeni gjithmonë Mjekë dhe Specialistë të Mjekësisë që mund t’ju ndjekin hap pas hapi.

MË SHUMË SE 34 BIOMETATEST TË DISPOZIME

Mund të analizojmë mbi 600 ushqime, 200 viruse dhe baktere, 25 vitamina, 30 minerale, metale toksike, metabolite etj.

MË SHUMË SE 120,000 TESTE TË KRYERA

Sot Daphne Lab është një kompani ndërkombëtare me mbi 120,000 BioTest të kryera në të gjithë botën.

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001

Daphne Lab ka miratuar Manualin e Sistemit të Cilësisë ISO 9001, duke integruar dhe forcuar marrëdhënien e besimit dhe transparencës ndaj klientëve.

Shërbimet e personalizuara të konsulentëve për shëndetin dhe mirëqenien

Ne kryejmë konsultime dhe dieta të personalizuara. Ne gjithashtu mund t’ju referojmë te një nutricionist profesionist i përkushtuar që ndjek rastin tuaj.

MBI

120000

Teste të kryera

MË SHUMË SE

34

BioMetaTeste në dispozicion

MBI

1500

Daphne Points

MË SHUMË SE

18

Vjet eksperiencë

MBI 1500 DAPHNE POINTS
NË TË GJITHË BOTËN

Vetëm në Itali, Daphne Lab krenohet me një rrjet prej mbi 1500 Daphne Points, i cili po rritet vazhdimisht në pjesën tjetër të botës: Evropë, Kanada, Izrael, Shtetet e Bashkuara, Ukrainë, etj.
Daphne Lab, në disa vende evropiane, kryen edhe shërbime të testimit gjenetik, si “Elgenetix Test” inovativ nutrigjenetik dhe shërbime të avancuara trajnimi për mjekë dhe specialistë mjekësorë në fushën e mjekësisë natyrore.

BLOG LIVE - LAJMET E FUNDIT