Filozofia jonë

E gjithë filozofia jonë bazohet në zbulimin e një metode të re të amplifikimit të sinjaleve të testit bio me një klasë të substancave të quajtura “metasubsts homeopatike”.

Kjo na sjell në zemër të problemit të klientit tonë, nëse një klient ndjen nevojën për t’iu nënshtruar një testi gjëja nuk duhet të mjaftohet vetëm në analizën e ftohtë të testit por të vazhdojë drejt një interpretimi psikologjik të testit, drejt një leximi të thellë të testit. Shqetësime të brendshme, ankthet, mungesat e vitaminave, funksionale, etj. të organizmit intim në një kuptim holistik.

E gjithë kjo nënkupton analizimin e qenies njerëzore me një filozofi të re të Qenies që ne e kemi quajtur “Biologjia e Thellësisë”, sepse na lejon të shohim një problem nga kënde të ndryshme dhe një nevojë në nivele të ndryshme të thellësisë.

Filozofia jonë bazohet në thellësinë e shpirtit, aq e madhe sa një univers i gjerë sa një horizont, çdo mjek duhet të kuptojë se pas një pacienti qëndron gjithmonë një qenie njerëzore që kërkon ndihmë në shumë mënyra dhe në shumë gjuhë.

Kuptimi, pranimi, depërtimi në shpirtin njerëzor: kjo është shkenca e vërtetë mjekësore e harruar në shekuj.