Cookies

Cookies
Cookies janë pjesë të vogla të të dhënave që ruhen dhe përdoren për të përmirësuar përvojën e përdorimit të një faqe.
Për shembull, ata mund të kujtojnë përkohësisht preferencat tuaja të shfletimit për të shmangur zgjedhjen e gjuhës çdo herë, duke i bërë kështu vizitat pasuese më komode dhe intuitive.
Ose ato mund të përdoren për të kryer “sondazhe anonime” se si përdoruesit lundrojnë nëpër faqe, në mënyrë që të mund të përmirësohet më pas duke filluar nga të dhënat reale.
Cookies nuk regjistrojnë asnjë informacion personal në lidhje me një përdorues dhe të dhënat e identifikueshme nuk do të ruhen. Nëse dëshironi të çaktivizoni përdorimin e cookies, duhet të personalizoni cilësimet e kompjuterit tuaj duke vendosur fshirjen e të gjithë cookies ose duke aktivizuar një mesazh paralajmërues kur cookies ruhen. Për të vazhduar pa modifikuar aplikimin e cookies, thjesht vazhdoni shfletimin.

Cookies nuk janë viruse ose programe
Cookies nuk janë viruse ose programe. Cookies janë vetëm të dhëna të ruajtura në formë teksti në formën “variabël = vlera” (shembull: “dataAccessoSito = 2014-01-20,14: 23: 15”). Këto të dhëna mund të lexohen vetëm nga faqja që i gjeneroi ato, dhe në shumë raste ato kanë një datë skadence, përtej së cilës shfletuesi do t’i fshijë ato automatikisht.
Jo të gjithë cookies përdoren për të njëjtin qëllim: llojet e ndryshme të cookies të përdorura nga kjo faqe në internet do të specifikohen më poshtë.

Thelbësore
Këto cookies janë thelbësore në mënyrë që t’ju lejojnë të lëvizni nëpër sit (sajt) dhe të përdorni plotësisht karakteristikat e tij. Pa këto cookies disa shërbime nuk do të jenë në gjendje të funksionojnë siç duhet.

Cookie të performancës
Këto cookies mbledhin informacione se si përdoruesit përdorin një faqe në internet, por nuk ruajnë informacione që identifikojnë një vizitor. Këto cookies përdoren vetëm për të përmirësuar funksionimin e faqes në internet.
Duke përdorur faqen, përdoruesi pranon që këto cookies mund të ruhen në pajisjen e tyre.

Funksionaliteti
Cookies lejojnë që faqja të mbajë mend zgjedhjet e bëra nga përdoruesi (të tilla si gjuha ose cilësime të tjera të veçanta që mund të jenë të disponueshme) dhe të sigurojë karakteristika të përparuara e të personalizuara, dhe gjithashtu mund të përdoret për të siguruar shërbimet e kërkuara. Duke përdorur faqen, përdoruesi pranon që këto cookies mund të ruhen në pajisjen e tyre.

Si të menaxhoni cookies në PC-në tuaj
Çdo shfletues ju lejon të personalizoni mënyrën e trajtimit të cookies. Për më shumë informacion, konsultohuni me dokumentacionin e shfletuesit të përdorur.
Disa shfletues lejojnë “shfletim anonim” në faqet e internetit, duke pranuar cookies dhe më pas duke i fshirë automatikisht në fund të sesionit të shfletimit. Për më shumë informacion në lidhje me “shfletimin anonim” këshillohuni me dokumentacionin e përdorur nga përdoruesi.