Bëje testin e adn-së

Shikoni hartën tonë të Daphne Points dhe gjeni dyqanin më të afërt me ju!
Nëse nuk ka Daphne Point në zonën tuaj ose qendra me të cilën keni kontaktuar nuk kryen teste të ADN-së, mund të kontaktoni direkt me Daphne Lab.

Procedura hap pas hapi se si të kërkojmë teste të ADN-së.

Procedura që duhet të ndiqni nëse nuk dëshironi të kontaktoni një pikë Daphne:

  • Na kontaktoni
  • Duhet të plotësoni dhe nënshkruani formularin e aplikimit, duke i kushtuar vëmendje futjes së të gjitha fushave të kërkuara. Alsoshtë gjithashtu e nevojshme të plotësoni dhe nënshkruani formularin e autorizimit për përpunimin e të dhënave personale për ekzekutimin e testeve gjenetike.
  • Ndiqni udhëzimet për të marrë materialin gjenetik duke përdorur shtupën orale.
  • Shënoni emrin, mbiemrin dhe datën tuaj të lindjes në tamponët që keni përdorur.
  • Bëni pagesën sipas udhëzimeve që do t’ju ofrojmë
  • Dërgoni formularin e aplikimit, pëlqimin e informuar për testimin gjenetik dhe dy shtupat me gojë në adresën tonë duke përdorur një zarf ose kuti me flluskë të mbushur për të shmangur dëmtimin e shtupave. Mësoni rreth rregullave në lidhje me dërgimin e materialit.

Pas përfundimit të procesit do të merrni emailin e përpunuar.